klokkenluidersregeling

Het decreet van 23 juni 2023 voorziet in een procedure voor de melding van inbreuken en de bescherming van melders, gebaseerd op de Europese klokkenluidersrichtlijn.

Werk je op onze school en weet je dat bepaalde regelgeving niet correct wordt nageleefd? Dan kan je dit melden door contact op te nemen met ons intern meldpunt voor klokkenluiders via:

Het interne meldpunt gaat aan de slag met je melding en behandelt die altijd vertrouwelijk. Wanneer je te goeder trouw een melding doet, ben je bovendien beschermd tegen represailles vanuit de werkgever. 

Let op: het interne meldpunt voor klokkenluiders is in de eerste plaats bedoeld voor personeelsleden maar daarnaast kunnen ook sollicitanten, ex-werknemers, stagiairs en leveranciers/aannemers ervan gebruik maken.

Leerlingen en hun ouders kunnen geen gebruik maken van de klokkenluidersregeling! Heeft u als ouder of leerling een probleem met de wijze waarop de school tewerk gaat, dan dient u in de eerste plaats contact op te nemen met de directie van de school. Indien dit voor u niet volstaat, dient u contact op te nemen met het schoolbestuur. Pas nadien kunt u eventueel contact opnemen met KOV (Katholiek Onderwijs Vlaanderen). U vindt hierover de nodige informatie in het schoolreglement van de school van uw kind.