Nieuws

Vacature vakleerkracht Frans

Vacature vakleerkracht Frans VBS Sint-Jozef Wemmel

Taakomschrijving

 • Je geeft Frans en/of talensensibilisering in kleuter- en lagere school van VBS Sint-Jozef.

Profiel

 • Je hebt een warm hart voor onze kinderen.
 • Je staat open voor diversiteit (in taal en cultuur).

Jobgerelateerde competenties

 • Je communiceert vlot en transparant met de klasleerkrachten.
 • Je staat open voor en hebt voeling met talen en talige diversiteit.
 • Je helpt je leerlingen om zich zo goed mogelijk (meer)talig uitdrukken.
 • Je helpt je leerlingen om talen en talige diversiteit om zich heen te ontdekken en waarderen.
 • Je helpt je leerlingen om hun talige vaardigheden steeds efficiënter in te zetten.
 • Je helpt je leerlingen om mondelinge boodschappen in het Frans over te brengen in betekenisvolle situaties.
 • Je helpt je leerlingen om schriftelijke boodschappen in het Frans over te brengen in betekenisvolle situaties.
 • Je bent bereid om je in te werken in het leerplan taalontwikkeling (ZILL).
 • Je zorgt voor een doelgericht en gedifferentieerd aanbod.
 • Je brengt de schoolse prestaties van je leerlingen in kaart (evalueren en rapporteren).

Persoonsgebonden competenties

 • Je bent sterk in samenwerken.
 • Je kan ook zelfstandig werken.
 • Je neemt verantwoordelijkheid voor je leerlingen, voor je vakgebied.
 • Je onderschrijft het pedagogisch project van de school en van de vzw.
 • Je bent flexibel.

Aanbod

 • Je werkt in een groot, samenhangend en gedreven team waarin je goed ondersteund wordt.
 • Aanstelling in een grote scholengroep (vzw Ignatius Scholen in Beweging) die veel werkgelegenheid biedt.

Vereiste studies

 • Educatieve bachelor lager onderwijs
 • Educatieve bachelor kleuteronderwijs
 • Educatieve bachelor secundair onderwijs
 • Andere (relevante) bachelor

Werkervaring

 • Niet van belang

Talenkennis

 • Nederlands (zeer goed)
 • Frans (zeer goed)
 • Andere talenkennis is zeker een meerwaarde.

Contract

 • Voltijdse betrekking (24/24) tot einde schooljaar
 • Tijdelijke aanstelling tot 30/06/2024
 • Je staat in een ‘vacante betrekking’ dus verlenging is mogelijk.

Plaats tewerkstelling

 • VBS Sint-Jozef, Kaasmarkt 38, 1780 Wemmel
Reacties uitgeschakeld voor Vacature vakleerkracht Frans